U líné Ivi

Na světě by se toho udělalo velice málo, kdybychom se stále ohlíželi na to, jak to dopadne.

S a S v Bradavicích

3. kapitola

Takže další, namatlaná a upečená kapitola S a S...
"To by mě zajímalo," prohodila šeptem Rose ke své kamarádce "Jestli u nich vždycky vaří tak dobře."

"Tho jah nehim." zahuhlala v odpověď Bella, a nabrala si trochu jahodového koláče.

Rose jí ho však v pohodě přebrala, a tak se setkala s nepříjemným pohledem Belly.

"Toh je mohe!"

"Ne, moje, ty máš už v puse." odsekla Rose.

"Tss." dostalo se jí uražené odpovědi.

Poberti se zasmáli.

"Je tu něco k smíchu?" ohradili se dívky.

"Paní Potterová, vaříte výborně." složila poklonu Rose paní domu.

"Ale drahoušku," zašvitořila paní Potterová "Vypadáte strašně. Vážně si ještě nechcete dát kousek pečínky?"

"Ne, děkujeme, paní Potterová." odmítla Rose za obě a Bella po ní střelila otráveným pohledem. Šla přes hory a doly a nemůže se ani najíst?

"No dobrá." mlaskla nespokojeně paní Potterová. "Ale co teď s vámi?" zamračila se.

"Utopit." zamumlal James.

"Uškrtit." přidal se Sirius. Bella která měla plnou pusu se chtěla ohradit ale paní Potterová ji předběhla. Podívala se na svého syna a jeho nejlepšího kamaráda nesouhlasným pohledem. "Jamesi, tohle chování opravdu není vhodné." napomenula ostře svého syna. Pak se usmála. "Už vím! Napíšu Brumbálovi." oznámila, spokojená, že našla řešení.

Kluci se na sebe podívali. Potom jim po tvářích přeběhl děs.

"Brumbálovi?" vyjekl James.

"Proč?" nezůstal pozadu Sirius.

Remus se jen uchechtl, a dál se věnoval své knize s názvem Jak zachovat klid. Když si Bella všimla toho názvu, pronesla.

"Remusi, ani se ti nedivím." povzdechla si.

Rose se zasmála. Pochopila, kam tím Bella míři. Její významný pohled k Jamesovi a Siriusovi neunikl ani paní Potterový, která se hraně trápeným hlasem řekla.

"Někdy si ji od Remuse půjčím."

To už rozesmálo všechny. Teda skoro.

"Co tím chcete jako naznačit?" vyjekl Sirius.

"Co by?" usmála se sladce Bella.

"Zhola nic." dořekla za ní Rose "Pohledy mluví za vše."

"Kdo je to Brumbál?" zeptala se Bella. Zdálo se jí, že to jméno už někde slyšela. Ale kde sakra?

"Kdo…Ty nevíš, kdo je Brumbál?" zeptala se zmateně paní Potterová a podívala se na kluky.

"No jo…oni jsou blbý." zamumlal James.

"Zdrhly ze cvokárny." přisadil si samolibě Sirius. Paní Potterová se na dívky tázavě podívala.

"My nejsme blázni!" ohradila se Bella.

"Jasně!" ujišťovala paní Potterovou Rose.

"To říká každý." zamumlal Sirius.

"Ty seš úplnej idiot." odsekla Rose.

"Jo? To říká kdo?" ušklíbl se Sirius vyzívavě.

"Všichni!" vykřikly dívky naráz.

"Tak děvčata, chlapci…nehádejte se. Brumbál, je ředitel v Bradavicích.." vysvětlila jim paní Potterová.

"Bradavice? To je co?" zeptala se přihlouple Rose.

"Přece ty výrůstky na kůži." informovala ji otráveně Bella.

"Ne bradavice ale Bradavice, ty trdlo." strčila do ní Rose.

"Au!" vyjekla ublíženě Bella.

"Bradavice, jsou škola čar a kouzel. Chodí tam James, Sirius, Petr a Remus." vysvětlovala paní Potterová. Rose s Bellou si Jamese se Siriem změřily pochybovačným pohledem jako by pochybovaly, že mají tak velké IQ aby se mohli učit, natož čarovat.

"Co je?" vyjel na ně James "Mám jen jedny nervy."

Rose se zasmála "Spíš žádný."

"Nervy by mohl mít." pokývala hlavou Bella "Ale mozek žádný."

"Jo." nemohla nesouhlasit Rose, a obě se zatvářili velmi lítostně.

"Co si vůbec myslí..." začal James.

"...že jsou?" dořekl Sirius.

Hned se vrhli na holky, které jen vyjekly a zdrhaly.

Bella měla s Rose zkušenosti se zdrháním, proto taky dosáhli velkého náskoku.

"Co teď?" zeptala se Rose.

"Nevím, ale měla jsem z nich divný pocit...jako bych tu paní Potterovou i toho Bumbála znala." přiznala Bella.

"Brumbála." opravila jí Rose. "Mě se spíš vybavil." dodala potichu.

"Starej bělovlasej dědek s brýlemi?" ujistila se Bella. Rose kývla a Bell se ušklíbla. "Ale takový je tradiční popis čarodějů." upozornila kamarádku ironicky.

"Tenhle měl půlměsícový brejle." odsekla Rose.

"A máme vás!" zavýskl Sirius a vítězně obě holky chytil.

"Moment!" zaječela Rose. James sebou při tom zvuku škubl. "Máš nějaký poslední přání?" zeptal se zdvořile.

"Jo. Má ten váš Brumla půlměsícový brýle?" zeptala se Rose.

"No jo, a co?" zamračil se James. Rose se na Bellu významně podívala. "Víš co to znamená,ne?" mrkla na ni.

"Co co znamená?" dožadoval se zmatený Sirius vysvětlení.

"Že se na toho vašeho přítele musíme podívat." prohlásila sebevědomě.

"Podívat?" žasl James.

"Vy?" přidal se Sirius.

Oba se na sebe krátce zadívali.

"Tak to teda nepůjde."

"Ale půjde." zašklebila se Bella.

"Nepůjde!" odsekl Sirius.

"Půjde!"

"Nepůjde!"

"Půjde, ty manekýne!"

"Nepůjde, uřvanče!"

"Komu říkáš uřvanče?!"

"A komu říkáš manekýne?"

Rose trošku překvapeně sledovala hádku Siriuse a Belly. Pak se vzpamatovala.

"Půjdem a basta fidli."

"Ne..."

"Běž někam Pottere."

"Kam bych měl jako jít?" zvýšil na ni hlas James.

"To bys chtěl vědět co?" usmála se na něho sladce.

"Tak dost!" ozval se rozzuřený hlas. Čtveřice se překvapeně otočila na muže s dlouhým plnovousem. Dívkám se hned rozsvítilo. "Vy jste Brumbál?" vypálily na Bradavického ředitele nednohlasně. Zmateně se na ně podíval. "Ano. Ale kdo jste vy?" zeptal se zmateně.

"Roseanna Simpsonová." představila se Rose a předvedla úklonu. Bella ji skepticky pozorovala. "Isabella Starová." představila se Bella a neukláněla se, protože měla obavy, že by ztratila rovnováhu.

"Ach. A znám vás?" zeptal se zmateně Brumbál.

"Hm…možná." zamumlala nejistě Rose. Najednou se Brumbál rozesmál.

"No ano. Málá Roseann. Jak jsem mohl zapomenout? Byla jste roztomilé dítě." usmál se Brumbál. Nejspíš si musel všimnout, že se na něj dva poberti i obě dívky dívají s vytřeštěnýma očima.

"Co se děje?" zeptal se Brumbál.

"Pane profesore, vy nás znáte?" ujišťiovala se Rose. Brumbál se zamračil.

"Vaši kamarádku Isabellu neznám ale vás ano. Už odmalička." odpověděl Brumbál. Dívky mu vysvětlily, že mají jen útržky vzpomínek a že utekly z blázince. Brumbál se čím dál víc mračil.

"Vlastně, znám i tady Isabellu." řekl po chvíli. "Tvoji rodiče," kývl směrem k Rose " ,o ní psali jako o tvé nejlepší kamarádce ve škole. A rodina Starová taky není nijak neznámá. Obě jste tři roky chodily do Ruské akademie kouzel a pak jste přestoupily do Bulharské školy v Kruvalu."

"Tam jsme byly dva roky. Pak nám vymazali paměť a zavřeli do blázince." doplnila tiše Rose.

"Je možné, že to bylo takhle." souhlasil Brumbál.

"Ale co teď budeme dělat?" zeptala se zmateně Bella.

"Já bych jedno řešení měl." odpověděl skoro vesele Brumbál.

"A to?" zeptala se netrpělivě Rose.

"Milé dámy Simpsonová a Starová, právě jste byly přijaty do školy čar a kouzel v Bradavicích. Máte přece dostudovat poslední ročník." zamrkal na ně Brumbál.

"Ale počkat, v Ruská akademii se přece učí o rok napřed!" vyhrkl James.

"Ano, to učí, ale nezapomeň, my přestoupili." vysvětlila mu Bella "Ruská akademie byla dobrá, ale pro naše...povolání se nehodila." odfrkla si.

"Povolání?" Sirius neskryl své překvapení.

"S Bellou...jsme poněkud do jejich společnosti nezapadali. Tak jsme si vybrali školu, která bude odpovídat našim požadavkům. Kruval nám přišel ideální." Rose se na Brumbála zadívala. Už ji nepřekvapil ten proud vzpomínek. Vracela se jí paměť. A s ní i sladký pocit pomsty.

"Přesto jste nedostudovali." vmísil se do rozhovoru James a sedl si. Sirius ho následoval.

"Ne." Bella se ujala dalšího proslovu "Bylo nám nabídnuto něco...o čem se nám ani nezdálo. Mohli jsme to mít hned...a ani jsme se nemuseli patlat dalšíma roky učení." ušklíbla se "Nebudeme vám říkat co to bylo, stejně to jednou praskne. Ale během toho něčeho...nám jakýsi opovážlivec vymazal paměť!"

"Pomstíte se." řekl v klidu Brumbál. Poberti se po něm podívali, jakoby spadl z višně. Brumbál ale pokračoval "Pomstíte se, a doděláte to."

"Napadlo nás to." vyhýbala se odpovědi Rose.

Bella se na ní zadívala. Pomstít se. Ale nejdřív...se na to musí připravit. Velmi rychle pochopila Roseaninu hru.

"Ano. Napadlo. Ale nejsme jako oni. Nepůjdeme...?" Bella se otočila na Siriuse a Jamese "Nebo tu chcete být do včera?"

"A kam?" zeptali se zmateně chlapci.

"No spát přece." vysvětlila Rose a široce zívla. Brumbál se na ni usmál a pak se obrátil k chlapcům. "Vy už jste byli nakupovat potřeby do školy?" zeptal se.

"Ne, plánovali jsme tam jít až zítra…" odpověděl rozpačitě James.

"Takže by vám nevadilo, vzít slečnu Simpsonovou a Starovou?" zeptal se Brumbál.

"Snad ne." zamumlal Sirius.

"Tak dobrá. Dámy, vaše obsah vašeho trezoru v Ruské světové bance bude do zítřejška přemístěný do naší Gringottovy banky. Bude to trezor číslo 1327." oznámil jim Brumbál. Rose přikývla.

"Takže já už musím jít. Rád jsem vás zase viděl." rozloučil se se všemi Brumbál a šel se rozloučit do kuchyně s paní Potterovou.

"Tak nebude problém,jo?" přerušil James tísnivé ticho po Brumbálově odchodu.

"A co jsem měl říct? Pane profesore, jestli s těmahle nebude problém, tak já jsem masochista?" bránil se Sirius.

"Páni, ty seš masochista?" zasmála se mdle Bella a za podpírání Rose se doplahočili k Potterovým, kde lehli na pohovku, a vzápětí usnuli.

Pobertové, kteří se tam sešli už všichni, nad tím jen nechápavě zavrtěli hlavou.

"Jak mohli tak rychle usnout?" dumal nechápavě Remus.

"Uschnout?" Petr se na svého kamaráda nechápavě zadíval.

"Usnout, ne uschnout ty troubo!" zasmál se James.

Pak odešli tlachat na zahradu, a nechali dvě dívky, spokojeně oddychujíc na pohovce...

Poslední komentáře
28.06.2012 00:46:22: Když máte málo peněz... Zadlužování půjčkami s odpovědností www.pujckabez.cz/ půjčka bez registru...
15.06.2012 21:21:27: www.penzijni-pripojisteni-info.cz/penzijni-pripojisteni nejlevnější pojištění
11.06.2012 21:51:54: www.antharant.cz výkup starých knih
18.04.2012 19:18:04: Párty stany - prodej
 
Takže, jestli se mi budete chtít nějak ozvat (což pochybuju, vracet se sem je sebevražda) můžete na mé icq : 388-465-395